Odabrani dan

Dan Arefata

Danas je deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara zul-hidžeta poznat pod nazivom Jevmu’l-arefe (Dan Arefata).

Dan se smatra jednim od najboljih dana kod muslimana jer je jedan od deset odabranih dana u mjesecu zul-hidžetu.

Arefat je brežuljak udaljen od Mekke petnaestak kilometara a boravak na Arefatu je obaveza svakog hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te se sve hadžije 09. zul-hidžeta, dan uoči Kurban-bajrama, okupe na ovom mjestu.

Na Brdu Milosti (Džebelu’r-rahme) na Arefatu, kako tradicija prenosi, nakon dugog traženja sastali su se Hazreti Adem i Hazreti Havva. Muhamed, Allah mu podario spas i mir, je svoj poznati govor na Oprosnom hadžu održao upravo na Arefatu. Ta tradicija davanja uputa hadžijama i danas je prisutna a održava se na nekoliko velikih svjetskih jezika.

Lijepo je da oni koji nisu na hadžu poste ovaj dan.

Podijeli

Komentari