Odnos prema Allahovom stvorenju

Da li je muslimanima dozvoljeno tetoviranje!?

Islam je dozvolio muškarcu i ženi ukrase i ljepotu: “O sinovi Ademovi lijepo se obucite kad god krenete na molitvu…” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Allah je lijep i voli ljepotu. Allah voli da vidi tragove Svoje milosti na Svom robu.”

Međutim, islam je protiv lažne i vještačke ljepote, tj. protiv svakog iskrivljavanja, deformacije, varanja i lažnog izgleda. Tetoviranja je jedna vrsta unakažavanja Allahovih stvorenja, jedna vrsta obmane i varanja. To je šejtanski posao, jer se šejtan zakleo da će nagovarati ljude da skrnave Allahova stvaranja. Prema tome, onaj ko je to već uradio treba da zna da je mjesto tetovaže nečisto zbog postojanja krvi i zato se treba ukloniti pa makar i hirurškim zahvatom ukoliko neće imati nekih opasnih posljedica i nakon toga treba se pokajati od toga. To podjednako važi i za muškarca i za ženu.

Tetoviranje ajeta i hadisa je još više zabranjeno od obične tetovaže, jer se time Allahove riječi pišu sa nečistom tvari, i na taj način se omalovažavaju. Zbog toga što se tetovaža ne može skinuti prilikom vršenja nužde, itd. Tetoviranje je strogo zabranjeno u islamu. Poslanik je to zabranio i rekao da je Allah prokleo i one koji tetoviraju i koji traže da im se to radi.

Podijeli

Komentari