Davaoci krvi u HNK-u oslobođeni kupovine premije osiguranja

ZZO HNK-a uputio je obavijest osiguranicima da su izmjenom Odluke o premiji, pored djece do navršene 18. godine života, sudjelovanja (plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja) u troškovima zdravstvene zaštite oslobođeni i davaoci krvi koji su krv dadeset i više puta, s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom.

Također, osobnog sudjelovanja (plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja) su trajno oslobođeni i davaoci krvi s pedeset i više darivanja.

Prema podacima koje je Zavod dobio iz transfuzijskih centara Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Kantonalne bolnice "Dr. Safet Mujić" Mostar riječ je o oko 2300 osiguranika na koje se odnosi izmijenjena Odluka.

Stručna služba Zavoda će do 15. januara ove godine dobivene podatke učitati u Integrirani zdravstveni informacijski sustav (IZIS) i oni će biti dostupni (vidljivi) svim ugovornim zdravstvenim ustanovama u HNK-u, priopćili su iz Zavoda.

Kako bi osiguranici provjerili nalaze li se na popisima koje je Zavod dobio od transfuzijskih centara (dobiveni popisi nisu potpuni) potrebno je da kontaktiraju Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a, a to mogu učiniti tako što će telefonski pozvati najbliži područni ured Zavoda, zatim uputiti pisani zahtjev za provjeru podatka na mail adresu Zavoda info@zzo.ba te telefonski pozvati Zavod na broj 036/ 355 – 272 ili 036/ 446 – 244.

Ukoliko se ne nalaze na dostavljenim popisima, osiguranici će, kako je navedeno, biti upućeni u način postupanja kako bi ostvarili pravo koje im pripada.

Davaoci krvi koji ne ispunjavaju uvjete propisane Odlukom (deset i više darivanja krvi uz obvezan uvjet barem jednog davanja krvi u 2020. godini), kao i ostali osiguranici premiju osiguranja za 2021. godinu mogu pribaviti tokom redovne distribucije, a najkasnije do  26. februara ove godine (petak), kada je posljednji dan redovne distribucije premije osiguranja za ovu godinu.

Također, davaoci krvi koji su oslobođeni plaćanja premije, a već su uplatili premiju osiguranja za 2021. godinu potrebno je da nazovu najbliži područni ured Zavoda kako bi dobili upute za daljnje postupanje.


Podijeli