Proizvedeni prvi kilovatsati

Vjetroagregati na lokacijama 7 i 8 vjetroelektrane "Podveležje", u toku funkcionalnog testiranja, proizveli su prve kilovatsate električne energije koja je plasirana u prijenosnu mrežu. ...

Predstavljanje projekta 'Put endema (ePATH)' danas u Čapljini

Uvodna konferencija i predstavljanje projekta "Interreg IPA Program prekogranične suradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020: Put endema" (ePATH) održat će se danas u prostorijama Javnog p ...

EBRD odobrio kredit od 30 milijuna eura za bankarski sektor u BiH

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktorica Ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Nessl potpisali su danas sporazum o zajmu u v ...

Projekat EU - 2,55 miliona KM

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno tri partnera. Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bave pružanjem tur ...

Produženo trajanje moratorija na kredite u Federaciji BiH

Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH usvojio je odluku o privremenim mjerama koje banke primjenuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom COVID-19. Ista odluka donesena je i za mik ...

Potpisan ugovor o izgradnji dionice koridora V-c Tarčin-Konjic

Ugovor o izgradnji autoceste na dionici Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan, LOT 1, Tarčin - ulaz u tunel Ivan, potpisan je u ponedjeljak u Mostaru, a ugovor je vrijedan 77.903.313 eura. ...