Počinju konkursne procedure za izgradnju Koridora Vc u Hercegovini

U JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Mostar 16. januara bit će održan Road Show na koji su pozvani svi zainteresirani dobavljači, izvođači i konzultanti, a na kojem će se moći upoznati s konkursima za ugovore na izgradnji dionica Koridora Vc u Hercegovini.

Takmičenje za ove ugovore očekuje se da počne 31. marta 2020. godine, a konkurs za tunel Prenj u prvoj polovici 2020. godine. Osim konkursa za izvođenje radova, raspisat će se i konkurs za konzultantske usluge nadzora nad ovim dionicama.

Autoceste FBiH iskoristit će sredstva zajma od Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 97,2 miliona EUR i zajma od Europske investicijske banke (EIB) u istovjertnom iznosu za financiranje izgradnje ovih prioritetnih dionica.

Preostala sredstva za projekt, čiji ukupni procijenjeni trošak iznosi 249,6 miliona EUR, bit će osigurana iz očekivanih grantova WBIF-a i vlastitih sredstava poslodavca.

Ukupni procijenjeni trošak radova i konzultantskih usluga za spomenute tri dionice iznosi 540 miliona EUR. Osim toga, očekuje se da će 16. marta 2020. godine početi konkurs za dionicu Mostar sjever – Mostar jug dužine 15 kilometara.

Financiranje ove dionice predviđeno je zajmom Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60,0 miliona eura, te kreditima komercijalnih banaka u iznosu od 137,2 miliona EUR, pa ukupni procijenjeni trošak radova i usluga nadzora iznosi 197,2 miliona EUR.

Autoceste FBiH namjerava krenuti u izgradnju dionica: tunel Prenj (dužina 12,4 km), Ovčari – Prenj i Prenj – Mostar Sjever (koje treba definirati).

Podijeli