Predstavljanje projekta 'Put endema (ePATH)' danas u Čapljini

Uvodna konferencija i predstavljanje projekta "Interreg IPA Program prekogranične suradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020: Put endema" (ePATH) održat će se danas u prostorijama Javnog poduzeća (JP) Parka prirode Hutovo Blato d.o.o. i motela Karaotok.

Ukupni budžet projekta za sva tri partnera iznosi 1.540.375,03 eura, od čega 1.309.319 eura predstavlja EU sufinanciranje u iznosu od 85 posto, dok preostalih 15 posto financiraju projektni partneri, priopćeno je iz JP-a Park prirode Hutovo blato.

Projekt je odobren za financiranje na II Pozivu za prijedloge projekata u okviru trilateralnog Interreg IPA Programa prekogranične suradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore u okviru Programske osi 3: "Doprinos razvoju turizma i zaštiti kulturne i prirodne baštine" s ciljem jačanja i diversifikacije turističke ponude kroz prekograničnu suradnju i poboljšanje upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine.

Glavni cilj ovog projekta je kreiranje zajedničke turističke ponude u tri zaštićena područja kroz promociju prirodnih (endemske vrste) i kulturnih vrijednosti.

Nositelj projekta je J.P. Park prirode Hutovo Blato d.o.o. s partnerima Makarski komunalac d.o.o. iz Hrvatske i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.


Podijeli