Ministar Hadžović u Kopenhagenu povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović boravio je na dvodnevnoj, stručnoj konferenciji u Kopenhagenu o očuvanju i važnosti maternjeg jezika koji su organizirali Odbor nastavnika u Danskoj i Institut za jezik iz BiH u saradnji sa Ambasadom BiH u ovoj zemlji.

Kao uvodničar na ovoj konferenciji ministar Hadžović upozorio je da gubitak jezika vodi gubitku identiteta jednog naroda, a time i direktno ka nestajanju tog naroda. „Gubitak bosanskog jezika znači gubitak bošnjačkog identiteta. Ako se maternji jezik ne izučava u obrazovnom sistemu, bilo redovnom ili dopunskom nastavom, postoji realna opasnost njegovog postepenog gubljenja i u svakodnevnom životu. A narod koji gubi svoj jezik kao jednu od suštinskih nacionalnih odrednica, dovodi u pitanje svoj nacionalni identitet i svoju budućnost. Zbog toga su prijeko potrebni upravo ovakvi skupovi na kojima trebaju biti utvrđeni modaliteti saradnje“ kazao je Hadžović.

Cilj konferencije koja je okupila veliki broj stručnjaka iz oblasti jezika koji žive u dijaspori bio je detektirati važnost zajedničkog djelovanja bosanskohercegovačke useljeničke zajednice u Danskoj za učenje i očuvanje maternjeg jezika, kao i zašto je važna saradnja sa institucijama u Bosni i Hercegovini.

Govoreći o iskušenjima sa kojima se Bošnjaci susreću u vremenu u kojem žive, ministar Hadžović je naveo kako se uprkos ustavnim i zakonima proklamiranim pravima, osporavaju prava na izučavanje bosanskog jezika. „I to je razlog da više ne smijemo zanemariti važnost učenja i čuvanja jezika od zaborava, kao i bogatu bh. tradiciju i nacionalnu baštinu. Naša obaveza je da gradimo budućnost Bosne i Hercegovine, zasnovanu na demokratskim principima. Naša djeca, naši mladi koji žive i školuju se, kako u zemlji, tako i van domovine, trebaju biti jedan od stubova razvoja naše zemlje. Čuvari identiteta, jezika i kulture. Zato im moramo razvijati osjećaje ljubavi prema svojoj zemlji, pripadnosti Bosni i Hercegovini i zajedničkoj budućnosti. To jeste i to mora biti naša obaveza od koje ne možemo i ne smijemo odustati“.

Kao gost na smotri kulture i školstva u Kopenhagenu, ministar Hadžović podvukao je kakav značaj ima kultura za jedan narod, kao i da je obaveza svakog naroda sačuvati od zaborava običaje, identitet i svoje korijene. U bogatom i sadržajnom kulturno-zabavnom programu, djeca bosanskohercegovačkih iseljenika u ovoj skandinavskoj zemlji, tradicionalnim igrama, narodnim nošnjama i prezentiranim običajima pokazali su da bh. dijaspora njeguje svoj identitet, navedeno je u saopćenju.

Podijeli