Na Univerzitetu 'Džemal Bijedić' promovirana tri doktora nauka

Promocija tri doktora nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (UNMO) održana je u petak u zgradi Građevinskog fakulteta Univerziteta, čime su završene dvosedmične aktivnosti na obilježavanju 44. godišnjice postanka i uspješnog rada te visokoškolske ustanove.

Prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad UNMO-a Rebeka Kotlo istaknula je kako su ovo prvi kandidati koji su svoje doktorske studije uspješno okončali po bolonjskim principima i bolonjskom načinu studiranja.

- Danas smo promovirali tri kandidata, i to Marka Ćećeza i Adisa Bubala s Doktorskog studija politehnika, te Adnana Džindu s Doktorskog studija europskog prava na Pravnom fakultetu. Oni su postali doktori nauka iz područja tehničkih nauka, polje građevinarstvo i mašinstvo, odnosno doktor nauka iz područja društvenih znanosti, polje pravo - kazala je Kotlo.

Naglasila je kako je ova manifestacija veoma važna za doktorante, ali i za Univerzitet te širu akademsku zajednicu.

- Naš Univerzitet zaista je posvećen razvoju, obrazovanju, naučno-nastavnoj i istraživačkoj djelatnosti, kao i izdavačkoj djelatnosti. Naši doktoranti tek će u punom zamahu i kapacitetu nastaviti svoj naučno-istraživački put, a već su se afirmirali kroz svoja naučna istraživanja tokom pripreme i izrade disertacija - navela je Kotlo.

Dodala je kako je zaista sretna što su uspjeli organizirati i realizirati sve manifestacije unatoč okolnostima uzrokovanim covidom-19.

- Sve manifestacije organizirali smo na veoma korektan i pravilan način uz prisutnost visokih zvanica, prijatelja Univerziteta, te uvaženih predstavnika akademske zajednice - kazala je prorektorica Kotlo.

Inače, u okviru obilježavanja 44. godišnjice postojanja Univerziteta "Džemal Bijedić" održane su promocije publikacija u izdanju ove visokoškolske ustanove, zatim promocija studentskih, načno-istraživačkih i međunarodnih projekata, upriličena je dodjela diploma, kao i dodjela nagrada rektora najboljim studentima, te je održana svečana sjednica Senata Univerziteta.

Podijeli