Održana Svečana akademija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Povodom obilježavanja 43 godine od osnivanja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostar, danas je u Centru za kulturu grada Mostara održana Svečana akademija.

Nakon intoniranja državne i studentske himne, prisutnima se na početku skupa obratio rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, prof.dr. Elvir Zlomušica, podsjetivši da je 14. februara 1975. godine Skupština opštine Mostar donijela zaključak o organizovanju pripremnih radnji za osnivanje univerziteta u Mostaru.

On je podsjetio i da je Univerzitet počeo sa radom sjednicom svoje Skupštine 11. februara, a svečano proglašenje je bilo 14. februara 1977. godine.

Danas Univerzitet ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru čini osam fakulteta i pet univerzitetskih studija. To je stabilan javni univerzitet, univerzitet sa tradicijom, akreditovan i reakreditovan univerzitet, univerzitet sa infrastrukturom, otvoren univerzitet sa značajnom međunarodnom saradnjom. Univerzitet trenutno ima potpisane sporazume o razmjeni studenata i nastavnika sa 32 univerziteta u zemljama Evropske unije, u sklopu ‘Erasmus plus’ programa, na kojima studenti mogu da provedu jedan do dva semestra na partnerskim univerzitetima. Također, imamo saradnju sa 12 visokoškolskih institucija iz Republike Turske u okviru Mevlana programa razmjene studenata i nastavnog osoblja. Treba dodati da Univerzitet trenutno učestvuje u 11 projekata finansiranih od strane Evropske unije“, rekao je uz ostalo rektor Zlomušica.

Prisutnima se među ostalim obratio i predsjedavajući Skupštine HNK-a, Šerif Špago, koji je istakao kako je potrebno da finansiranje Univerziteta od strane njegovih osnivača, ali i drugih nivoa vlasti, dostigne najmanje 50 posto od ukupnih prihoda Univerziteta, što će se vrlo brzo i ostvariti, kako je rekao, imajući u vidu mjere koje su poduzete zadnjih godina.

„U ovakvim uvjetima obrazovanja, Univerzitet, osim sredstava iz budžeta, mora početi ostvarivati prihode od istraživanja i saradnje sa privredom i državnim institucijama. Značajna su sredstva na raspolaganju univerzitetima i institutima za istraživačke projekte, koji se finansiraju iz raznih fondova“, rekao je uz ostalo Špago.Podijeli