Ublažavanje epidemioloških mjera u školama i vrtićima u HNK

Vlada je usvojila Izvještaj o epidemiološkoj situaciji covid-19 u kojem je istaknuto kako HNK u posljednja tri mjeseca bilježi blago poboljšanje epidemiološke slike..

..stoga je, na inicijativu obrazovnih institucija, a temeljem procjene epidemiološke situacije koju je uradio Zavod za javno zdravstvo, Krizni štab Mistarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite predložio, a Vlada danas prihvatila, revidirane preventivne higijensko-epidemiološke mjere za rad školskih ustanova i vrtića koje se će primjenjivati od 15. februara s rokom važenja od 14 dana.

Istaknuto je donošenje sljedećih ublaženih mjera u školama: broj učenika u učionicama ograničava se na način da se osigura fizička distanca najmanje jedan i po metar; dozvoljava se održavanje nastave za učenike od prvog do petog razreda u punom obimu, bez dijeljenja na grupe u trajanju od 2 sata i 30 minuta; nastava tjelesnog odgoja u pravilu će se izvoditi na otvorenom uvijek kada to dopuštaju vremenske prilike, a izuzetno i pod strogim epidemiološkim mjerama u školskim dvoranama.

Također, u školama u kojima se obrazuju djeca s poteškoćama u razvoju treba omogućiti održavanje sati u skladnu sa potrebama škole uz pridržavanje epidemioloških mjera; učenici jednog odjela pohađaju nastavu samo u jednoj učionici s tim da se kabinetska nastava u osnovnim i srednjim školama dozvoljava prema potrebama škola uz striktno poštovanje epidemioloških mjera.

U vrtićima se dozvoljava povećanje broja djece u vrtićkim grupama ovisno o prostornim mogućnostima i uz poštivanje nužnih higijensko-epidemioloških mjera.

Podijeli