UNMO prezentirao pet naučno-istraživačkih projekata

U sklopu obilježavanja 44. godišnjice postanka i rada Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (UNMO) održana je prezentacija pet naučno-istraživačkih projekata te visokoškolske institucije.

Prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad UNMO-a Rebeka Kotlo kazala je kako je implementacija ovih projekata trajala kroz proteklu kalendarsku godinu.

Prezentirali smo projekte Pravnog, Agromediteranskog i Mašinskog fakulteta te raznih naučnih područja, polja i grana koji naravno svoju primjenu imaju i u praksi. Te projekte radilo je uglavnom nastavno osoblje s pojedinih fakulteta našeg univerziteta u suradnji s okruženjem te uz sudjelovanje naših aktivnih i naprednih studenata - kazala je Kotlo.

Osim navedenih projekata UNMO je imao i deset drugih vrsta projekata, među kojima su obrazovni i razvojni projekti te projekti suradnje s okruženjem.

Naša naučno-istraživačka djelatnost ogleda se i u drugim vidovima sudjelovanja našeg osoblja u nauci i u struci, poput sudjelovanja u znanstvenim konferencijama, pisanja radova i publikacija, tako da smo unatoč okolnostima uzrokovanim covidom-19 imali preko 70 autorskih sudjelovanja u naučnim konferencijama, preko 130 radova te objavljenih osam monografskih i 14 publikacija naših nastavnika i suradnika - dodala je Kotlo.

Obilježavanje 44. godine postanka i uspješnog rada Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru završava se u petak, 19. februara, kada će biti upriličena promocija doktora nauka.

Podijeli