Zoran Tomić još četiri godine rektor mostarskog sveučilišta

Senat Sveučilišta u Mostaru (SUM) u srijedu je izabrao Zorana Tomića za rektora SUM-a na novi četverogodišnji mandat. Nakon izbora dekana u marta na Sveučilištu je završeno izborni period i tako će novi Senat SUM-a od 1. oktobar 2021. godine biti znatno izmijenjen, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Sveučilišta u Mostaru.

Izboru dosadašnjeg rektora Tomića na novi mandat prethodilo je izlaganje programa koji je nazvan "Vizija Sveučilišta".

"Potrebna nam je nova vizija, vizija koja uključuje novo dimenzioniranje uloge sveučilišta u društvu", istaknuo je rektor Tomić naglašavajući kako se puno toga izmijenilo u društvu pa tako i u visokom obrazovanju.

Svoj program Tomić je podijelio u 18 dijelova ukazujući na nove oblike organizacije i korištenje resursa Sveučilišta.

"U narednom četverogodišnjem mandatu osmišljavat ćemo novu strategiju, ali Sveučilište čeka i međunarodna akreditacija kao i akreditacija studijskih programa. Središnje mjesto programa posvećeno je obrazovanju i nastavi. Naglasak je stavljen na kvalitetno i inovativno obrazovanje, pokretanje više interdisciplinarnih diplomskih i doktorskih studija, dualno obrazovanje kao i perspektiva novih studija, prije svega sveučilišni studij glazbene umjetnosti i sveučilišni studij kazališne i filmske umjetnosti", kazao je Tomić.

Na području naučnog, umjetničkog i stručnog razvoja istaknuta je važnost istraživanja i transfer tehnologija i inovacija, izgradnja znanstvene infrastrukture, umjetničkog stvaralaštva i drugo.

Tomić je poručio kako će se na SUM-u jačati ljudski potencijali, te naglasio poslovnu inicijativu i suradnju s privredom.

"Upravljanje kvalitetom ostaje strateško područje rada Sveučilišta kao i međunarodna suradnja, na planu koje će se nastaviti sa snažnom internacionalizacijom sveučilišta, mobilnost studenata i nastavnika, internacionalizacija studijskih programa, partnerstvo preko međunarodnih istraživačkih projekata, jačanje mreže bilateralnih sporazuma i drugo.

SUM će jačati i svoju društvenu ulogu kroz društvenu integraciju, snažno podupirati rad dislociranih centara u Srednjoj Bosni i Posavini, a težište će se staviti na povećavanje projekata na Sveučilištu u Mostaru. Projektne aktivnosti zauzimaju visoko mjesto u prioritetima vodstva Sveučilišta u naredne četiri godine", istaknuo je Tomić.

Posebnu pozornost novoizabrani rektor posvetio je studentima, ističući kako studenti jesu i moraju biti partneri u donošenju odluka, izgradnji vizije i strateškog djelovanja, a da će Studenski zbor biti mjesto gdje će se ideje studenata razmatrati i takve u dijalogu s vodstvom sveučilišta i provoditi.

U programu Tomić se osvrnuo i na važnost ureda i centara SUM-a naglašavajući posebno Ured za studente s invaliditetom i Centar za rehabilitaciju koji se planira osnovati na Sveučilištu.

"Područje informacijskih tehnologija bit će i dalje strateško područje razvoja Sveučilišta u Mostaru, a naredne godine očekuje se puštanje u rad super suvremenog IT središta na SUM-u. U naredne četiri godine Sveučilište će bitno povećati sportske aktivnosti kroz Sveučilišni sportski savez, intenzivirat će rad na promociji SUM-a, kao i umjetničkom području u koja su uključeni studenti", stoji u saopćenju.

Podijeli