Uprkos velikim iznosima koji građani troše, u odnosu na godine ranije došlo je do smanjenja uvoza mobilnih aparata u BiH

Građani BiH u 2018. na kupovinu mobitela potrošili čak 228 miliona KM

U Bosnu i Hercegovinu je u 2018. godini uvezeno telefonskih aparata u vrijednosti oko 228 miliona KM, na kojima je država zaradila 55 miliona KM carine.

Iako je posljednjih godina stalno rastao uvoz telefonskih aparata, prethodne godine došlo je do stagnacije uvoza, što može značiti da je došlo do zasićena tržišta ili telefone građani više kupuju u inozemstvu i preko interneta.

Nadležni u Bosni Hercegovini evidenciju o količini uvezenih telefonskih aparata vode po kilogramima, a ne po broju, pa je prethodne godine uvezeno 779 kilograma, dok je 2017. godine uvezeno 735 kilograma.

Na osnovu carina od uvoza telefona, Uprava za indirektno oporezivanje prethodne godine je ostvarila prihod od oko 55 miliona KM, dok su 2017. godine ti prihodi iznosili oko 57 miliona KM.

Broj pretplatnika mobilne mreže u 2017. bio je 3.440.085 i bilježi blagi rast od 1,1 posto, dok je ukupni promet mobilne mreže iznosio 2.492.532.096 minuta, što pokazuje pad od 6,3 posto u odnosu na 2016. godinu.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora 2017. godine je iznosio je 695.536, što je manje za 6,6 posto u odnosu na 2016. godinu.

Ukupan broj vlastitih pretplatnika alternativnih operatora 2017. godine je iznosio 125.230, što je više za 22,5 posto u odnosu na godinu prije.


Podijeli