Nastavljena ekshumacija na planini lgman

Na lokalitetu Igmanu danas je nastavljena ekshumacija i potraga za posmrtnim ostacima žrtava. Pronađeni su posmrtni ostaci, kao i dijelovi odjeće od više osoba, što ukazuje da se na navedenom lokalitetu nalaze posmrtni ostaci više žrtava.

Na navedenom lokalitetu pronađeni su i ostaci čahura, što ukazuje da su žrtve vjerojatno strijeljane i ubijene na navedenom lokalitetu.

Istražitelj Tužilaštva BiH na terenu koordinira rad svih osoba koje učestvuju u procesu ekshumacije, a vrši se i pretraga šire lokacije u potrazi za posmrtnim ostacima, jer dostupni dokazi i iskazi svjedoka ukazuju da bi se na navedenom lokalitetu mogli nalaziti posmrtni ostaci većeg broja osoba.

Proces ekshumacije se nastavlja.

Podijeli