Peomoviranja tog načina rješavanja sudskih sporova

Od 13. do 24 maja u sudovima BiH Sedmica sudske nagodbe

Sve zainteresirane stranke, čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovni, mogu iskoristiti priliku koja im se nudi i pristupiti njihovom rješavanju tokom 'Sedmica sudske nagodbe'.

Naime, na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTV BiH) u sudovima u Bosni i Hercegovini će od 13. do 24 maja biti održana Sedmica sudske nagodbe, radi promoviranja tog načina rješavanja sudskih sporova, odnosno rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem. 

- Sudska nagodba predstavlja brži i efikasniji način rješavanja sudskih sporova kojim stranke, praktično, postižu sporazum u vezi predmetom spora, te tako skraćuju sudske postupke - kazala je Feni Ana Bilić-Andrijanić, rukovoditeljica Jedinice za unapređenje efikasnosti pravosuđa pri VSTV-u.

Komentirajući upit u vezi s prednostima i učincima tog instituta, te konkretnim pokazateljima na tom planu, Bilić-Andrijanić ističe kako VSTV već treću godinu zaredom organizira sedmice sudske nagodbe, te da je ovo šesti takav događaj koji se organizira u svrhu promoviranja tog načina rješavanja sporova.

Istodobno, podsjeća da se na godišnjoj razini bilježi od šest do sedam hiljada sklopljenih sudskih nagodbi, a da je od početka ove godine do kraja aprila u oko 1.700 predmeta već riješeno na taj način, te da se očekuje da će dinamika u tom pogledu u naredne dvije sedmice  biti intenzivirana i da će biti zaključen veći broj sudskih nagodbi.

Nadalje, pojašnjava kako razlozi za provođenje tih aktivnost leže u činjenici da sudska nagodba predstavlja mirni način rješavanja spora u kojem su obje stranke zadovoljne njegovim ishodom i pri čemu se eliminiraju svi budući sporovi koji mogu nastati, uključujući drugostepeni, žalbeni postupak...   

Inače, sudsku nagodbu kao ekonomičniji i brži način rješavanja sporova, stranke zaključuju u pisanoj formi te taj sporazum ima snagu pravomoćne presude.

Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupaka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka, a izbjegavaju se i brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka. 

U sudskoj praksi, nagodba je posebno djelotvorna prilikom rješavanja privrednih i radnih sporova, te porodičnih i tzv 'komunalnih predmeta'.

Podijeli