Prezentacija Platforme otvorenih inovacija u Mostaru

Prezentacija Platforme otvorenih inovacija, koja za cilj ima poticanje čvršće suradnje između privrede i univerziteta, održat će se u utorak, 11. juna, na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru od 11 do 12.30 sati.

Platforma otvorenih inovacija namijenjena je uspostavljanju suradnje između potencijalnih partnera za istraživanje i razvoj, a razvijena je u okviru projekta "Promoviranje suradnje između univerziteta i industrije za istraživanje i razvoj kroz suradnju i platformu otvorenih inovacija-All4R&D", kojeg financira Europska komisija kroz ERASMUS+ program.

Projekt se implementira na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koji je uz sveučilišta i tvrtke iz Makedonije, BiH, Armenije, Finske, Austrije i Njemačke jedan od trinaest projektnih partnera, priopćeno je iz Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.


Podijeli