Video: Uručeni ključevi za hiljaditu stambenu jedinicu

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac danas je u Grabovici kod Mostara porodici Joze Rajića uručila ključeve njihove kuće koja je obnovljena u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini.

Tom prigodom obilježen je završetak izgradnje hiljadite stambene jedinice u okviru spomenutoga programa, a u kojemu osim BiH sudjeluju i Hrvatska, Crna Gora i Srbija.

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu u FBiH gradi 1.281 stambena jedinica, a do sad je izgrađeno 390 kuća i osam stambenih zgrada.

Europska unija najveći je donator Regionalnog stambeno programa s udjelom od 234 miliona eura, nakon čega slijede Sjedinjene Američke Države sa 24 miliona, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja.

Snažnu podršku programu daju Visoka komisija Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB). Bosna i Hercegovina je za vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju podprojekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljene osobe i migracije RS te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

Podijeli