166 sjednica

Odluke Vlade HNK

Vlada HNK, na166. sjednici, dala je saglasnost na Sporazum o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike uprave i sudske vlasti u FBiH koji je utvrđen između ovlaštenog pregovarača Vlade HNK i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Usvojen je izvještaj Ministarstva saobraćaja i veza o utrošku sredstava koja su tokom prošle godine prebačena Međunarodnom aerodromu Mostar.

Vlada je usvojila zaključak kojim zadužuje ministarstva, uprave i upravne organizacije, Kantonalno javno pravobranilaštvo i Agenciju za privatizaciju da Stručnoj službi Vlade do kraja mjeseca dostave programe rada za 2022. godinu s dinamičkim planom kako bi Vlada mogla usvojiti godišnji Program rada Vlade najkasnije do 15. februara i dostaviti ga Skupštini HNK radi planiranja aktivnosti zakonodavne vlasti.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela odluku kojom je dana saglasnost da se 70 oduzetih motornih vozila koja su neispravna, uništena, odnosno nisu u voznom stanju putem licitacije prodaju ili unište.

Podijeli

Komentari