Zasjeda Skupština

Sjednica Skupštine HNK

Sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) održat će se danas u sali Skupštine HNK-a s početkom u 12 sati.

Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg kantonalne Skupštine izjave će dati u 11.30 sati u maloj sali, saopćeno je iz Skupštine HNK-a.

Na dnevnom redu naći će se zastupnička pitanja, Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta HNK-a za 2022. godinu (utvrđen po skraćenom postupku), Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta HNK-a za 2022. godinu (utvrđen po skraćenom postupku).

Također, zastupnici bi se trebali izjasniti i o Prijedlogu Zakona izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNK-a, Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branioca i članova njihovih porodica u HNK-u, Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2022. godinu, Prijedlogu Odluke o razrješenju zamjenika kantonalnog javnog pravobranioca u Kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK-a, te Prijedlogu Zaključaka o stanju u oblasti šumarstva na području ovg kantona.

Podijeli

Komentari