U narednim danima dostaviti će se pet prijedloga za novu lokaciju deponije u Mostaru

U Mostaru je održan sastanak građana okupljenih oko Udruženja "Jer me se tiče" sa predstavnicima gradskih i kantonalnih vlasti. Današnji je bio treći sastanak kojim je odblokiran proces traženja nove lokacije, a prijedloge novih lokacija očekuju na narednom sastanku za deset dana.

Omer Hajdur, predsjednik Udruženja rekao je da je usaglašeno da za deset dana aktivisti dođu sa pet lokacija koje bi mogle biti buduće lokacije deponije.

Složili smo se da deponiji dalje nije mjesto na Uborku i da trebamo iznaći novu lokaciju, rekao je Hujdur.

Podsjećamo, mjesec je od deblokade Uborka nakon koje policija danonoćnim dežurstvima omogućava odlaganje na Uborku. Ranije je ova deponija šest dana bila blokirana od strane nezadovoljnih građana. Ministarstvo okoliša nije odobrilo okolinsku dozvolu za JP Deponija zbog načina na koji se dosad tretiralo smeće.

Podijeli